x

Bli kontaktet av

Standard montering

Alle våre forhandlere er godkjente for montasje av varmepumper med nødvendige F-gass sertifisering fra myndighetene og fagbrev innenfor kuldeteknikk. De oppgitte prisene på våre hjemmesider inkluderer selve varmepumpen og standard montasje, inkludert mva.

En standard montasje* inkluderer følgende:

– Inntil 4 m kjølerør for tilkobling av inne- og utedel.
– Plastkanaler for å skjule kjølerør
– Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel. Inntil 4 meter
– Veggbrakett for utedel inkl. vibrasjonsdempere
– Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
– Montering av utedel inntil 150 cm over bakkenivå
– Kondensslange – inntil 4 meter
– Igangkjøring og test av varmepumpen
– Brukerveiledning av hvordan varmepumpen skal betjenes

Følgende er ikke inkludert i standard montasje:

– Elektriske arbeider i forbindelse med hovedtilknytning av strøm til utedelen må utføres av autorisert elektriker.
Sikringskursen skal ha tilstrekkelig effekt og være jordfeilsikret

– Eventuelle kjerneborringer og gjennomføringer gjennom betongvegger avtales med montør.

– Kjøring utover 30 kilometer tur/retur

*Alle tilleggsarbeider utover standard montering avtales direkte mellom sluttkunde og installatør. Selger forbeholder seg retten til å kansellere salget dersom montasje ikke er praktisk mulig.