x

Bli kontaktet av

Energimerking av varmepumper – SCOP

Fra år 2013 har EU bestemt at alle varmepumper under 12 kW skal energimerkes, slik at forbrukerene lett skal kunne sammenligne hvor energieffektive de forskjellige varmepumpene er.

Det er også innført en ny målemetode som måler hvor energieffektiv varmepumpen er målt over en hel fyringssesong. Den nye betegnelsen er SCOP, og er en forkortelse for Seasonal Coefficient Of Performance. På norsk er betegnelsen årsvarmefaktor eller års-COP, og den forteller forholdet mellom hvor mye varmeeffekt en kan oppnå i forhold til tilført elektrisk effekt målt over en fyringssesong.

I EU sin SCOP test legges det til grunn hva varmepumpen presterer under et fast bestemt antall driftstimer, målt i forskjellige utelufttemperaturer.

Høyere årsvarmefaktor betyr lavere strømforbruk. Og bruker en mindre strøm fører dette naturlig nok til lavere strømregning.

Tidligere var det vanlig å benytte målemetoden COP, som var målt ved en fast utetemperatur på 7°C. Denne målemetoden gir et høyere forholdstall enn den nye målemetoden SCOP, og en må derfor være oppmerksom på at en ikke blander disse to betegnelsene.

Fra januar 2013 utvider EU skalaen med tre nye klasser, hvor den mest energieffektive klassen er A+++.